tło Dodatkowe tło

Co to jest refarming?

Refarming to proces związany z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz, używanego do tej pory przez naziemną telewizję cyfrową (NTC) – oraz reorganizacja multipleksów, na których są dostępne kanały telewizji naziemnej.

W związku z tymi działaniami w 2022 roku zmieni się standard nadawania telewizji naziemnej. Obecny zostanie zastąpiony nowszym i bardziej efektywnym standardem DVB-T2/HEVC. Oznacza to lepszą jakość obrazu i więcej programów.

Te zmiany są wynikiem decyzji Komisji Europejskiej – część pasma obecnie wykorzystywanego przez naziemną telewizję cyfrową (NTC) zostanie przeznaczona na rozwój telefonii komórkowej w standardzie 5G.

Jak przygotować się do zmian?

dvb-t2 hevc ikona

Aby odbierać telewizję w nowym standardzie, upewnij się, że Twój telewizor ma odpowiednie parametry.

Ikona specyfikacji

Parametry odbiornika sprawdzisz w specyfikacji technicznej urządzenia.

Ikona testów

Dodatkowo, aby ułatwić widzom sprawdzenie odbiorników, prowadzone są emisje testowe w nowym standardzie.

Ikona odbiornika

W przypadku gdy Twój telewizor nie obsługuje DVB-T2/HEVC, konieczne będzie dokupienie dekodera (STB) lub wymiana odbiornika.

Ikona kalendarza

Przełączenia sygnału nastąpią w 2022 roku, harmonogram poszczególnych etapów znajdziesz poniżej.

Zalety zmiany standardu nadawania na DVB-T2/HEVC:

Harmonogram zmian

Planowane terminy przełączeń sygnału telewizyjnego z DVB-T na DVB-T2/HEVC w 2022 r.

1

28 marca

2

25 kwietnia

3

23 maja

4

27 czerwca

Kolejność przełączeń
MUX-1, MUX-2, MUX-4

Mapa kolejnosci polaczen

Kolejność przełączeń
MUX-3

Druga mapa kolejnosci polaczen
1

28 marca

2

25 kwietnia

3

23 maja

4

27 czerwca

Emisje testowe

Aby ułatwić widzom przygotowanie się do nachodzących zmian i sprawdzenie posiadanych odbiorników, sygnał w nowym standardzie DVB-T2/HEVC jest udostępniany na wybranych obszarach kraju w ramach emisji testowych.

Przybliżony zasięg emisji testowych DVB-T2/HEVC

Ikona legendy tvp

zasięg TVP

Ikona legendy tvn

zasięg TVN

Ikona polaczonych legend

obszar wspólny

Ikona legendy tvp

zasięg TVP

Ikona legendy tvn

zasięg TVN

Ikona polaczonych legend

obszar wspólny

*Stan na dzień 1.05.2021

**Emisje testowe we współpracy z Emitel